FLC miễn phụ thu lễ Tết 2024

FLC Hotels & Resorts xin gửi thông báo chính sách phụ thu áp dụng cho mùa Lễ Tết 2023 – 2024 như sau:

FLC miễn phí phụ thu lễ Tết 2024


1. Giai đoạn áp dụng: Áp dụng cho các booking lưu trú từ 11/02-14/02/2024 (tức mùng 2 đến mùng 5 Tết Âm lịch)

2. Điều kiện và chính sách áp dụng:

- Chính sách Early bird: Miễn phụ thu lễ tết cho các booking đặt và thanh toán trước ngày 11/01/2024. Đối với các booking đã thanh toán trước thời điểm thông báo, sẽ được đối trừ vào các dịch vụ phát sinh (nếu có) hoặc các booking sau.

- Các booking đặt và thanh toán từ ngày 11/01/2024 áp dụng mức phụ thu như sau: 

+ FLC Hạ Long: 350,000VND/phòng/đêm

+ FLC Sầm Sơn & FLC Resort Quy Nhơn Nhơn Lý: 300,000VND/phòng/đêm

+ FLC Beach City Hotel Quy Nhơn: 200,000VND/phòng/đêm

-Áp dụng Bữa bắt bắt buộc đối với tất cả các booking giai đoạn lễ tết.

-Chỉ áp dụng khi công suất phòng (OCC) <70%

3.Loại voucher áp dụng: Áp dụng cho voucher thương mại 2024-all year